Biobankovnictví

Waldenstromöva makroglobulinémie je raritní nemocí s předpokládanou roční incidencí 3–4 nově diagnostikovaných pacientů na milion obyvatel. Aplikovaný výzkum, vývoj nových léčiv, hledání modernějších možností diagnostiky je v takovém případě nesmírně obtížný a hlavně časově náročný.  Jedním z racionálních řešení je vytváření velkých společných úložišť pro bezpečné, standardizované a dlouhodobé schraňování biologických materiálů. Pro tyto účely slouží speciální instituce označované jako biobanky. Výzkum, který by za normálních okolností trval léta, může proběhnout v horizontu měsíců či týdnů, protože odpadá časově náročná část sběru biologického materiálu.

Základním pilířem uchovávání biologického materiálu je dobrovolnost a plná informovanost pacientů o způsobech zacházení se vzorky a účelem jejich schraňování. Podmínky etického kodexu musí být vždy naplněny. Informace o dárci jsou anonymizovány. Vzorky biologického materiálu, jako je krev a její složky nebo typicky kostní dřeň, se běžně odebírají v rámci léčebně-diagnostického procesu pacienta s Waldenstromövou makroglobulinémií. Proto uchovávání vzorků biologického materiálu pro potřeby výzkumu a budoucí diagnostiky neznamená pro pacienta žádnou nadbytečnou zátěž nebo přídatné riziko. Souhlas pacienta takto přispěje k lepšímu poznání raritní nemoci.

Spolupracující biobanky v rámci České rebubliky

Výzkumná laboratoř s biobankou
Fakultní nemocnice Ostrava

Adresa: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba
Email: biobanka@fno.cz
Tel.: 597 372 097
Kontaktní osoby: Bc. Petra Vrublová, Mgr. Hana Svěchová

Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie (LEHABI)
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Adresa: Kamenice 5 /pavilon A3, 625 00 Brno
E-mail: martina.almasi@seznam.cz
Tel.: 420 549 493 380
Kontaktní osoba: Ing. Martina Almáši Ph. D.