Registr WM

Registr monoklonálních gamapatií (RMG) je jedním z projektů České myelomové skupiny. Důvodem pro jeho vytvoření byla snaha zahájit sledování dat nemocných s různými onkologickými onemocněními. Cílem registru je sledování incidence, sledování a zjištění efektu jednotlivých léčebných modalit včetně výskytu nežádoucích příhod a toxicity. Do RMG registru jsou vkládána data i od pacientů s diagnózou Waldenströmovy makroglobulinemie.